PIT-y roczne 2014

UWAGA: Jesteś w archiwalnej wersji rozliczeń rocznych PIT za 2014 rok

 Jeżeli szukasz informacji aktualnych zapraszamy na www.pit.pl/roczne

 

PIT-y 2014 - wybór deklaracji PIT

Deklaracje za 2014 r. - rozliczenie PIT w 2015 r.

Rozliczenie podatkowe PIT za 2014 r., dokonywane w 2015 r. nie będzie różniło się znacząco od tego z poprzedniego roku. Nie wprowadzono bowiem szerokich zmian w ulgach podatkowych oraz nie ograniczono zakresu ich obowiązywania. Zmienia się forma składania druków, nie będzie ona jednak dotyczyła wszystkich podatników.

Zmiany w uldze prorodzinnej

Jedyną ulgą podatkową, która uległa znaczącym zmianom jest ulga na dzieci. Podwyższona została wartość odliczenia przysługującego na trzecie i kolejne dzieci. W przypadku, gdyby podatek wykazany w rocznym zeznaniu podatkowym był zbyt niski, by odliczyć całą ulgę, dopuszczono możliwość dodatkowego wniosku o zwrot kwoty nieodliczanej. Wartość zwrotu nie jest jednak równa dla wszystkich ...

PIT-y roczne złożysz tradycyjnie lub przez profil podatkowy

Nowością staje się forma rozliczeń rocznych. Podatnik będzie mógł skorzystać z platformy udostępnionej mu przez Ministerstwo Finansów, po zalogowaniu do której uzyska pierwowzór swojej deklaracji. Po zaakceptowaniu go i wcześniejszym sprawdzeniu – jednym kliknięciem będzie mógł wysłać deklarację.

Istnieje jednak haczyk – w najbliższym roku taka forma dotyczyć będzie wyłącznie składających zeznanie na druku PIT-37. Ponadto z portalu, na którym dostępna będzie wstępna wersja deklaracji, korzystać będą mogły wyłącznie osoby, które założyły profil w portalu podatkowym Ministerstwa Finansów, a tego dokonać można rejestrując się z użyciem bezpiecznego podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego ePUAP. Brak jednej z tych form weryfikacji uniemożliwia korzystanie z portalu, a tym samym – wysyłkę deklaracji podatkowej.

W związku z tym, przy takiej metodzie rejestracji do profilu podatkowego, łatwiejszym wydaje się samodzielne wypełnienie deklaracji podatkowej tak, jak w roku poprzednim i podpisanie jej danymi podatnika oraz wartością uzyskanego dotychczas i wykazanego przychodu.

Podatnik w żadnym wypadku nie ma obowiązku korzystać z profilu Ministerstwa Finansów lub zakładać profilu w portalu Ministerstwa Finansów. Dopuszczalne jest złożenie deklaracji podatkowej w takiej samej formie, jak rok wcześniej, czyli zarówno sporządzając ją na papierze i przynosząc do okienka podawczego, wysyłając listem poleconym (lub inną alternatywną formą przesyłki), sporządzając ją elektronicznie lub korzystając z innej jeszcze tradycyjnej formy doręczenia.

Duże zmiany u płatników podatku

Zmiany odczują ci płatnicy, którzy dotychczas druki PIT wysyłali inaczej niż przez internet. Ci, którzy rozliczają więcej niż 5 podatników lub prowadzący biura rachunkowe zmuszeni zostaną do wysyłki druków do urzędu podatkowego w formie elektronicznej. Rozliczający od 1 do 5 podatników mają alternatywę w przypadku druków wysyłanych do końca lutego:

  • albo druki wysłać w formie elektronicznej w terminach takich samych jak w roku poprzednim,
  • albo dostarczać je tradycyjnie – papierowo – jednak w terminie do końca stycznia roku następującego po roku podatkowym (w większości o miesiąc wcześniej niż za rok poprzedni).

W zakresie druków wysyłanych standardowo do końca stycznia - obowiązkowa będzie ich wysyłka w formie elektronicznej.

Obowiązki podatnika i płatnika mimo wszystko takie same, jak rok wcześniej

Jak co roku, również w 2015 r. konieczne będzie terminowe złożenie deklaracji podatkowej celem rozliczenia się z przychodów osiągniętych w roku 2014 r. Sprawdzenie kosztów uzyskania oraz ulg podatkowych – szczególnie ulgi na dzieci (prorodzinnej) za 2014 r. oraz ulgi na internet za 2014 r. - wymaga takiej samej uwagi, co w roku poprzednim.

W powyższym zakresie bowiem rozliczenie składane w roku 2015 nie wprowadza modyfikacji. Zachować należy te same zasady, co rok wcześniej.

Jeżeli źródła, z których zarabiamy, nie zmieniły się w stosunku do roku poprzedniego, to rozliczenia dokonamy na deklaracji tego samego rodzaju. Jeżeli uzyskujemy inne rodzaje przychodów niż rok temu, pamiętajmy o sprawdzeniu rodzaju deklaracji (jaką deklarację złożyć) oraz terminu, w którym powinno się zapłacić podatek.

Podatnicy opłacający zaliczki na podatek w czasie roku podatkowego powinni również dokonać podsumowania wpłaconych w trakcie roku kwot. Podobnie podsumowania takiego muszą dokonać płatnicy oraz przedsiębiorcy i zakłady pracy, którzy oprócz własnych zaliczek na podatek, opłacają kwoty za zatrudnione osoby. Ich obowiązki podatkowe są znacznie szersze niż tylko złożenie jednej standardowej deklaracji PIT. Muszą nie tylko zamknąć rok podatkowy, ale przede wszystkim sporządzić prawidłowe informacje podatkowe dla swoich pracowników.

Więcej zwolnień z podatku

Ze względu na rozszerzenie katalogu zwolnień z podatku dochodowego od osób fizycznych, podatnicy powinni zwrócić uwagę, czy otrzymane przez nich kwoty należy w ogóle wskazywać w rocznej deklaracji podatkowej. Zwolnieniu z podatku podlegają:

  • wartość świadczenia otrzymanego przez pracownika z tytułu organizowanego przez pracodawcę dowozu pracowników autobusem w rozumieniu art. 2 pkt 41 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137, z późn. zm.)
  • wynagrodzenie otrzymane za ustanowienie służebności przesyłu w rozumieniu przepisów prawa cywilnego,
  • otrzymane odszkodowania lub zadośćuczynienia, jeżeli ich wysokość lub zasady wynikać będą z postanowień układów zbiorowych pracy i innych porozumień zbiorowych, regulaminów i statutów określających prawa i obowiązki stron stosunku pracy. Dotychczas odszkodowania te wynikać mogły wyłącznie z przepisów ustaw lub przepisów wykonawczych wydanych na podstawie tych ustaw,
  • kwoty od 2 do 20 tys. zł., przyznanych przez sąd z tytułu stwierdzenia przewlekłości postępowania. Skarga w tej sprawie możliwa jest, jeżeli postępowanie trwa dłużej, niż to konieczne dla wyjaśnienia tych okoliczności faktycznych i prawnych, które są istotne dla rozstrzygnięcia sprawy, albo dłużej niż to konieczne do załatwienia sprawy egzekucyjnej lub innej dotyczącej wykonania orzeczenia sądowego,
  • odprawy mieszkaniowe, jak i świadczenia mieszkaniowe żołnierzy.

Planowane zmiany

Na wprowadzenie czeka również zmiana wysokości kwoty wolnej od podatku (obecnie 3091 zł). Jest to kwota, której uzyskanie choć zmusza do złożenia rocznej deklaracji podatkowej, to jednak nie powoduje obowiązku zapłaty podatku. Jeżeli w trakcie roku od takiego wynagrodzenia pobierano zaliczki na podatek, to po złożeniu rocznej deklaracji będzie ona w całości zwrócona podatnikowi. W najbliższym czasie kwota ta ma ulec podwyższeniu.

Piotr Szulczewski
Analityk Bankier.pl Firma i Podatki

  • data utworzenia: 23-07-2014
  • data modyfikacji: 21-01-2016
 

Najlepiej dopasowane oprogramowanie dla firm.

Tylko teraz program SKP® TANIEJ O PODATEK VAT

Opieka posprzedażna i nowe wersje do końca 2017 r.

Stwórz własny pakiet: www.ksiega-podatkowa.pl

 


PKPiR – prosto, szybko, sprawnie!

Sprawdzony program dla firm i księgowych

Pobierz i korzystaj ZA DARMO

nawet do końca 2017 roku!

Kliknij: www.KsiegaPodatkowa.pl

 


 Najlepiej dopasowane oprogramowanie dla firm.

Tylko teraz program SKP® nawet za 19 zł netto.


Opieka posprzedażna i nowe wersje do końca 2017 r.

Stwórz własny pakiet: www.ksiega-podatkowa.pl

 

Program PKPiR dla firm i biur

Wybierz moduły i płać za to, czego potrzebujesz

DARMOWA wersja! Skorzystaj >>>

 


Drukuj