PIT-y roczne 2017
Pomoc eksperta

PIT-y 2016 - wybór deklaracji PIT

Załącznik PIT/UZ usunięty

Rozliczenia zwrotu niewykorzystanej ulgi na dziecko dokonywać trzeba od 2016 r. bezpośrednio w deklaracjach PIT-36 lub PIT-37. Nie składa się natomiast załącznika PIT/UZ. Choć zmiana ta jest formalna - to mimo wszystko nie można tak jak w latach poprzednich dołączyć tego samego załącznika.

PIT-y roczne złożysz tradycyjnie lub przez profil podatkowy

Trzeci już rok podatnik będzie mógł skorzystać z platformy udostępnionej przez Ministerstwo Finansów, po zalogowaniu do której uzyska pierwowzór (wstępnie wypełniony) swojej deklaracji podatkowej. Po zaakceptowaniu go i wcześniejszym sprawdzeniu – jednym kliknięciem będzie mógł wysłać deklarację.

Taka forma wstępnie wypełnionych deklaracji dotyczyć będzie tych podatników, którzy składają zeznanie na druku PIT-37. Logowanie do portalu umożliwią dane podatnika. Nie trzeba posiadać profilu ePUAP lub bezpiecznego podpisu elektronicznego.

Podatnik w żadnym wypadku nie ma obowiązku korzystać z profilu Ministerstwa Finansów lub zakładać profilu w portalu Ministerstwa Finansów. Dopuszczalne jest złożenie deklaracji podatkowej w takiej samej formie, jak rok wcześniej, czyli zarówno sporządzając ją na papierze i przynosząc do okienka podawczego, wysyłając listem poleconym (lub inną alternatywną formą przesyłki), sporządzając ją elektronicznie lub korzystając z innej jeszcze tradycyjnej formy doręczenia.

Więcej obowiązków informacyjnych dla odliczenia 1% podatku na rzecz OPP

Promocja prowadzona przez organizację pożytku publicznego, polegająca na publicznym zachęcaniu do przekazania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych, bez względu na formę dotarcia do podatnika, zawiera w szczególności informację o jej finansowaniu lub współfinansowaniu ze środków finansowych pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych. Podatnik będzie zatem wiedział, czy przekazane środki z akcji 1% są przeznaczane na cele charytatywne, czy też finansują one promocję organizacji.

Ponadto programy komputerowe umożliwiające podatnikowi podatku dochodowego od osób fizycznych wypełnienie zeznania podatkowego dodatkowo zawierać muszą od 2016 r. informację o:

  • możliwości swobodnego wyboru i przekazania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych organizacji pożytku publicznego albo
  • braku swobodnego wyboru i przekazania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych organizacji pożytku publicznego.

Płatnicy mogą przekazywać druki elektronicznie

Kolejny rok z rzędu płatnicy przekazywać będą deklaracje i informacje podatkowe w dwóch terminach, zależnych od przyjętej formy działania. Ci płatnicy, którzy  druki PIT wysyłają inaczej niż przez internet będą musieli szybciej dopełnić ciążących na nich obowiązków niż wybierający formę elektroniczną. Ci, którzy rozliczają więcej niż 5 podatników lub prowadzący biura rachunkowe zmuszeni są do wysyłki druków do urzędu podatkowego w formie elektronicznej. Rozliczający od 1 do 5 podatników mają alternatywę w przypadku druków wysyłanych do końca lutego:

  • albo druki wysłać w formie elektronicznej w terminach takich samych jak w roku poprzednim,
  • albo dostarczać je tradycyjnie – papierowo – jednak w terminie do końca stycznia roku następującego po roku podatkowym (w większości o miesiąc wcześniej niż za rok poprzedni).

W zakresie druków wysyłanych standardowo do końca stycznia - obowiązkowa będzie ich wysyłka w formie elektronicznej.

Korekta deklaracji bez uzasadnienia na ORD-ZU

Nowelizacja ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz. 926) spowodowała, że od dnia 1 stycznia 2016 r. nie ma już konieczności dołączania pisemnego uzasadnienia przyczyn korekty do zmienianych deklaracji podatkowych. Podatnik, który dostrzeże błędy w deklaracji podatkowej, nie musi zatem tak jak to miało miejsce jeszcze w 2015 r., składać zeznania korygującego wraz z drukiem ORD-ZU. Wystarczającym jest samo zeznanie korygujące. 

Powyższa zasada dotyczy korekt wszystkich deklaracji, a zatem również tych za rok 2016, 2015, 2014 czy też lat wcześniejszych.

Skorygowana samodzielnie deklaracja bez pisemnego uzasadnienia przyczyn korekty spowoduje również zaniechanie odpowiedzialności karnej skarbowej. W efekcie podatnik, który od 2016 r. skoryguje poprawnie deklarację PIT bez składania ORD-ZU, nie poniesie odpowiedzialności karnej za wcześniej błędnie złożony druk PIT.

Obowiązki podatnika i płatnika mimo wszystko takie same, jak rok wcześniej

Jak co roku, również w 2017 r. konieczne będzie terminowe złożenie deklaracji podatkowej celem rozliczenia się z przychodów osiągniętych w roku 2016 r. Sprawdzenie kosztów uzyskania oraz ulg podatkowych – szczególnie ulgi na dzieci (prorodzinnej) za 2016 r. oraz ulgi na internet za 2016 r. - wymaga takiej samej uwagi, co w roku poprzednim.

W powyższym zakresie bowiem rozliczenie składane w roku 2017 nie wprowadza modyfikacji. Zachować należy te same zasady, co rok wcześniej.

Jeżeli źródła, z których zarabiamy, nie zmieniły się w stosunku do roku poprzedniego, to rozliczenia dokonamy na deklaracji tego samego rodzaju. Jeżeli uzyskujemy inne rodzaje przychodów niż rok temu, pamiętajmy o sprawdzeniu rodzaju deklaracji (jaką deklarację złożyć) oraz terminu, w którym powinno się zapłacić podatek.

Podatnicy opłacający zaliczki na podatek w czasie roku podatkowego powinni również dokonać podsumowania wpłaconych w trakcie roku kwot. Podobnie podsumowania takiego muszą dokonać płatnicy oraz przedsiębiorcy i zakłady pracy, którzy oprócz własnych zaliczek na podatek, opłacają kwoty za zatrudnione osoby. Ich obowiązki podatkowe są znacznie szersze niż tylko złożenie jednej standardowej deklaracji PIT. Muszą nie tylko zamknąć rok podatkowy, ale przede wszystkim sporządzić prawidłowe informacje podatkowe dla swoich pracowników.

Koniec ulgi na nowe technologie - nowa ulga na działalność badawczo - rozwojową

Od 2016 r. przestanie obowiązywać istniejąca dotychczas ulga w związku z inwestycjami w nowe technologie, w postaci wartości niematerialnych i prawnych, w szczególności inwestycjami w wyniki badań i prac rozwojowych, która umożliwia wytwarzanie nowych lub udoskonalonych wyrobów lub usług i która nie jest stosowana na świecie przez okres dłuższy niż ostatnich 5 lat, co potwierdza opinia niezależnej od podatnika jednostki naukowej. Obecnie odliczenie wynosi do 50% kwoty poniesionych kosztów, a dokonuje się go od dochodu podatnika.

Od 2016 r. ulgę zastąpi nowe odliczenia od dochodu na działalność badawczo - rozwojową. Oprócz zaliczenia ponieionych wydatkó na taką działalność podatnik będzie mógł odliczyć 10-30% ich wartości. Ostateczna wysokość ulgi uzależniona będzie od rodzaju ponoszonych wydatków. 

Zmiana obejmie inwestycje od 2016 r. W rozliczeniu za 2015 r. możliwe jest po raz ostatni korzystanie z ulgi na nowe technologie.

Organ częściej samodzielnie zmodyfikuje treść deklaracji podatkowej

W trakcie czynności sprawdzających, w razie stwierdzenia, że deklaracja zawiera błędy rachunkowe lub inne oczywiste omyłki bądź że wypełniono ją niezgodnie z ustalonymi wymaganiami, organ podatkowy w zależności od charakteru i zakresu uchybień korygował do tej pory deklarację, dokonując stosownych poprawek lub uzupełnień, jeżeli zmiana wysokości zobowiązania podatkowego, kwoty nadpłaty, kwoty zwrotu podatku albo kwoty nadwyżki podatku do przeniesienia lub wysokości straty w wyniku tej korekty nie przekracza kwoty 1000 zł. Od 2016 r. korekta ze strony organu podatkowego możliwa jest, gdy kwota ta nie przekracza 5000 zł.

Piotr Szulczewski
Analityk Bankier.pl Firma i Podatki

  • data utworzenia: 11-10-2016
  • data modyfikacji: 22-08-2017
 

Program PKPiR dla firm i biur

Wybierz moduły i płać za to, czego potrzebujesz

DARMOWA wersja! Skorzystaj >>>

 


Komentarze

Autor: misiek (04-04-2017 13:18:45)
Temat: Pit-37 Malga
nie jestem ekspertem, ale jest pytanie: w ktorym roku syn uzyskal pelnoletniosc? Jezeli dopiero w 2017 roku, to dochod syna trzeba doliczyc do dochodu rodzica i dalej...pokaż całą treść
nie jestem ekspertem, ale jest pytanie: w ktorym roku syn uzyskal pelnoletniosc? Jezeli dopiero w 2017 roku, to dochod syna trzeba doliczyc do dochodu rodzica i dalej rozliczac. Jezeli w 2016 roku, to tego nie wiem....bo moment uzyskania pelnoletniosci a zaistnienie dochodu. Jezeli dochod byl po dniu urodzin, to pewnie bedzie musial sam zlozyc zeznanie, bo to juz wtedy na jego konto idzie. No bo juz jest pelnoletni i sam musi sie rozliczac - nawet jak sie nadal uczy. A rozliczanie sie ...jako matka samotnie wychowujaca dziecko...to tylko wtedy kiedy sa spelnione warunki na samotne wychowanie. Nie wiem. Najlepiej pojsc do urzedu skarbowego. Tam wyjasnia.zwiń
Autor: misiek (04-04-2017 13:11:14)
Temat: Pit 11 małoletniej-jak rozliczyć
nie jestem ekspertem, ale dochod niepelnoletniej trzeba doliczyc do dochodu rodzica i dalej juz normalnie.
Autor: Adriana (29-03-2017 18:18:59)
Temat: Pit 11 małoletniej-jak rozliczyć?
Witam. Córka ma 17lat ,uczy się w zawodówce i ma praktyki w sklepie z którego otrzymała Pit-11 -jak ma się rozliczyć ? Przez ten program nie da...pokaż całą treść
Witam. Córka ma 17lat ,uczy się w zawodówce i ma praktyki w sklepie z którego otrzymała Pit-11 -jak ma się rozliczyć ? Przez ten program nie da rady niestety,a wiem,że sama ma to zrobić (ja już dawno swój rozliczyłam) . Proszę o pomoc.zwiń
Autor: Adriana (29-03-2017 17:39:41)
Temat: Pit 11 małoletniej-jak rozliczyć?
Witam. Córka ma 17lat ,uczy się w zawodówce i ma praktyki w sklepie z którego otrzymała Pit-11 -jak ma się rozliczyć ? Przez ten program nie da...pokaż całą treść
Witam. Córka ma 17lat ,uczy się w zawodówce i ma praktyki w sklepie z którego otrzymała Pit-11 -jak ma się rozliczyć ? Przez ten program nie da rady niestety,a wiem,że sama ma to zrobić (ja już dawno swój rozliczyłam) . Proszę o pomoc.zwiń
Autor: Adriana (29-03-2017 17:11:40)
Temat: Pit 11 małoletniej-jak rozliczyć?
Witam. Córka ma 17lat ,uczy się w zawodówce i ma praktyki w sklepie z którego otrzymała Pit-11 -jak ma się rozliczyć ? Przez ten program nie da...pokaż całą treść
Witam. Córka ma 17lat ,uczy się w zawodówce i ma praktyki w sklepie z którego otrzymała Pit-11 -jak ma się rozliczyć ? Przez ten program nie da rady niestety,a wiem,że sama ma to zrobić (ja już dawno swój rozliczyłam) . Proszę o pomoc.zwiń
Autor: Malga (03-03-2017 16:55:00)
Temat: Pit 37
Syn ukończył 18 lat. Uczy się nadal. W roku 2016 uzyskał roczny dochód 8700,00. Czy mogę rozliczyć się jako matka samotnie wychowujaca?...pokaż całą treść
Syn ukończył 18 lat. Uczy się nadal. W roku 2016 uzyskał roczny dochód 8700,00. Czy mogę rozliczyć się jako matka samotnie wychowujaca? zwiń
Autor: Marzena J (28-02-2017 19:19:21)
Temat: super sprawa
w tym roku pierwszy raz rozliczałam PIT przez internet, własnie za pomocą programu PIT FORMAT 2016 i powiem tak - nigdy już nie wrócę do tradycyjnej formy...pokaż całą treść
w tym roku pierwszy raz rozliczałam PIT przez internet, własnie za pomocą programu PIT FORMAT 2016 i powiem tak - nigdy już nie wrócę do tradycyjnej formy w urzędzie. wysłanie eDeklaracji było dużo bardziej wygodne, a so wypełnienie PIT-u dziecinnie proste dzięki przydatnym wskazówkom ;)zwiń
Autor: Iwona P. (28-02-2017 06:08:45)
Temat: Łatwe rozliczenie
Dzięki programowi PIT FORMAT 2016 w tym roku rozliczenie się z podatku było dla mnie naprawdę łatwe. Doceniam to, że nie musiałam stać w kilometrowych kolejkach...pokaż całą treść
Dzięki programowi PIT FORMAT 2016 w tym roku rozliczenie się z podatku było dla mnie naprawdę łatwe. Doceniam to, że nie musiałam stać w kilometrowych kolejkach ;) Program jest bardzo dobry merytoryczne, nie wymaga moim zdaniem żadnych poprawek ;)zwiń
Autor: Ilona (26-02-2017 20:11:17)
Temat: odp.
A co Państwa powstrzymuje przed wysłaniem rozliczenia? Przecież, o ile się nie mylę, to jest obowiązkiem pracodawcy, aby taki Pit wysłać do Urzędu skarbowego oraz do pracownika.
Autor: Sylwia (01-02-2017 09:43:22)
Temat: zryczałtowany podatek do 200 zł
Pracownik w 2016r miał 1 umowę na kwotę 195 zł i był ubezpieczony do emerytalnego i zdrowotnego.Moje pytanie brzmi czy wysyłamy mu dokument z informacją,że powinien rozliczyć...pokaż całą treść
Pracownik w 2016r miał 1 umowę na kwotę 195 zł i był ubezpieczony do emerytalnego i zdrowotnego.Moje pytanie brzmi czy wysyłamy mu dokument z informacją,że powinien rozliczyć się ze składki zdrowotnej i emerytalnej,czy tylko ze zdrowotnej.2 pytanie brzmi czy wysyłamy mu Pit 11 czy nie?.Proszę o odpowiedź. Pozdrawiamzwiń
Pokaż wszystkie komentarze
Dodaj swój komentarz
Drukuj